Startsiden

Historielaget har i 2023 mellom 150 og 200 medlemmer og arrangerer byvandringer, besøk, foredrag og annet.


Medlemsbladet har et bredt utvalg av stoff fra bydelen: 

Nr. 5 2022

Nr. 4 2022

Nr. 3 2021

Nr. 2 2021

Nr. 1 2020 

Gi grasrot-andelen i Norsk tipping til historielaget: info