Om historielaget

Om historielaget

 

St. Hanshaugen Historielag ble stiftet 2015. Lagets formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, samt bidra til vern av bydelens kulturminner.

 

Styret 2022-2023:

Leder:            Liv Dietrichs

Nestleder:      Bjørn Bjerkeskaug

Kasserer:       Tor Grødum

Sekretær:       

Styremedlemmer:

   Ingrid Østen

   Lisen Roll

   Dag Grønvold

Revisor:          Mohammad Saqib

 Varamedlem: Ellen Omtvedt Jenssen

Varamedlem:  Karin Lund


Valgkomite:

Bodil Glad og Helga Arnesen 


 

Vedtekter

 

Postadresse: (ny adresse kommer)

Org.nr:915 547 982

 

Kontakt historielaget

 Vi ønsker forslag til aktiviteter og tema for møter. Hvis du har kunnskaper om deler av vårt nærområde, vil vi sette stor pris på om du vil dele kunnskapene med oss. Send en e-post til lagets leder Liv Dietrichs