Om historielaget

Om historielaget

 

St. Hanshaugen Historielag ble stiftet 2015. Lagets formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, og å bidra til vern av bydelens kulturminner.

 

Styret 2023-2024:

Leder:            Arnhild Hegtun 

Kasserer:       Bjørn Torleiv Flatland

Sekretær:       Lisen Roll 


Styremedlemmer:

Dag Grønvold

Knut Gulbrandsen

Ingrid Østen 

      

Varamedlem: Ellen Omtvedt Jenssen

Varamedlem:  Karin Lund

Varamedlem:  Helge Høifødt


Valgkomite:
Helga Arnesen

Liv Dietrichs


Revisor:Tor Grødum


Vedtekter


Postadresse: historie@sthanshaugenhistorielag.no

Org.nr: 915 547 982

 

 Vi ønsker forslag til aktiviteter og tema for møter. Hvis du har kunnskaper om deler av vårt nærområde, vil vi sette stor pris på om du vil dele kunnskapene med oss. Send en e-post til historielaget.