Om historielaget

Velkommen til


St. Hanshaugen Historielag

Om historielaget

 

St. Hanshaugen Historielag ble stiftet 2015. Lagets formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, samt bidra til vern av bydelens kulturminner.

 

Styret 2019-2020:

Leder:            Liv Dietrichs

Nestleder:      Bjørn Bjerkeskaug

Kasserer:       Tor Grødum

Sekretær:       Karin Lund

Styremedlem: Anne Olaisen

Revisor:          Mohammad Saqib

 Varamedlem:  Anne Kari Vik


Valgkomite:

Bodil Glad og Anne-Lisbeth Lagseth Engh

 

Vedtekter

 

Postadresse: (ny adresse kommer)

Org.nr:915 547 982

 

Kontakt historielaget

 Vi ønsker forslag til aktiviteter og tema for møter. Hvis du har kunnskaper om deler av vårt nærområde, vil vi sette stor pris på om du vil dele kunnskapene med oss. Send en e-post til lagets leder Liv Dietrichs

 

Interessegrupper

Følgende grupper er i støpeskjeen for å grave fram mer kunnskap og for å bidra sammen i eksterne  prosjekter.

 

Jubileum Ila skole:   Gunnar Lindholm

Bergfjerdingen:        Unni Sterner

Valle-løkken:            Anders Smith

Idrettsarbeidet:        Niels Morten Foss

Betanien sykehus:   Lisbet Lindholm

Gamle Aker kirke:    Per Gran

Spesialskolene:      Anders Smith

Bilde-gruppe:           Bjørn Bjerkeskaug

 

Dette er de første interessefeltene som ble diskutert og det er bare til å ta kontakt med leder for gruppen du ønsker å bidra til.