Medlemskap

Velkommen til


St. Hanshaugen Historielag

Medlemskap i historielaget

 

Dersom du ønsker medlemskap så send beskjed til kasserer.

Det er nødvendig med navn og adresse samt evt mail-adresse og telefonnr.

Samtidig betales til St. Hanshaugen Historielag konto 1503 69 75234 (DnB)

-Kr 150.- for medlemskap pr. år

 

Kasserer vil deretter orientere sekretær om medlemskapet, slik at all  informasjon  blir sendt deg.

 

Velkommen skal du være!