Møter og arrangementer

Velkommen til


St. Hanshaugen Historielag

Møter og arrangementer

Start kl.18.00 på Seniorsenteret, Lovisenbergg. 4  hvis ikke annet er oppgitt


-------------------------------------------

 

Gjennomførte arrangementer 2020:

15. januar:

Skolemuseet, Møllergata skole.


27. februar:

Oslos årringer, ved Leif Gjerland.


16. juni:

Stolpejakt


16. September:

Vandring Lyder Sagens gate