Møter og arrangementer

Møter og arrangementer

Starter normalt kl.18.00  


-------------------------------------------

 

Planlagte arrangementer for høsten 2022:


Onsdag 31. august: Vandring i området Bjerregaardsgate - Waldemar Thranes gate.


Mandag 12. september: Bislett-historien fra ca. år 1900 til hundreårsjubileet

oppmøte Bislett: Sofiesgate 38


Onsdag 19 . oktober: Prinds Christian Augusts Minde og de fattiges kvarter. Omvisere fra Byantikvaren.


Tirsdag 15. november: Foredrag: Snublesteiner - mer enn et minnesmerke, v. Sidsel Levin.


Torsdag 15. desember: Førjulsmøte. God jul - julens tradisjoner v. Geir Thomas Risåsen.