Om historielaget

Velkommen til


St. Hanshaugen Historielag

Om historielaget


St. Hanshaugen Historielag ble stiftet 2015. Lagets formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, samt bidra til vern av bydelens kulturminner.


Styret 2018

Leder:            Liv Dietrichs

Nestleder:     

Kasserer:       Tor Grødum

Sekretær:       Ivar Børsheim

Styremedlem: Bjørn Bjerkeskaug

Styremedlem: Anne Olaisen

Revisor:          Mohammad Saqib

 

Varamedlemmer:

Hans M. Borchrevink

Inger Dugstad


Valgkomite:

Bodil Glad og Anne-Lisbeth Lagseth Engh


Vedtekter


Postadresse: (ny adresse kommer)

Org.nr:915 547 982


Kontakt historielaget

 Vi ønsker forslag til aktiviteter og tema for møter. Hvis du har kunnskaper om deler av vårt nærområde, vil vi sette stor pris på om du vil dele kunnskapene med oss. Send en e-post til lagets leder Liv Dietrichs


Interessegrupper

Følgende grupper er i støpeskjeen for å grave fram mer kunnskap og for å bidra sammen i eksterne  prosjekter.


Jubileum Ila skole:   Gunnar Lindholm

Bergfjerdingen:        Unni Sterner

Valle-løkken:            Anders Smith

Idrettsarbeidet:        Niels Morten Foss

Betanien sykehus:   Lisbet Lindholm

Gamle Aker kirke:    Per Gran

Spesialskolene:      Anders Smith

Bilde-gruppe:           Bjørn Bjerkeskaug


Dette er de første interessefeltene som ble diskutert og det er bare til å ta kontakt med leder for gruppen du ønsker å bidra til.