Medlemskap

Velkommen til

 

St. Hanshaugen Historielag

Medlemskap i historielaget

 

Dersom du/dere ønsker medlemskap så send beskjed til kasserer.

Det er nødvendig med navn og adresse samt evt mail-adresse og telefon.

Samtidig betales til St. Hanshaugen Historielag konto 1503 69 75234 (DnB)

-Kr 150.- for enkeltmedlemskap

-Kr 200.- for dobbeltmedlemskap (en person på samme adresse).

Husk å oppgi alle data også for den samboende personen.

Kasserer vil deretter orientere sekretær om medlemskapet, slik at all informasjon blir sendt dere.

 

Velkommen skal du/dere være!