Møter og arrangementer

Velkommen til


St. Hanshaugen Historielag

Møter og arrangementer

Start kl.18.00 hvis ikke annet er oppgitt

 

Onsdag 28. august

Vandring med Lars Rohde

Oppmøte ved tannlege-høgskolen


Mandag 16. september besøker vi Fagerborg skole og området rundt skolen. Vi går først i nærmiljøet til skolen, så blir vi vist rundt i skolebygningen av Jon Rolland, gammel Ila-lærer, Fagerborg-lærer etterpå.


Tirsdag 8. oktober

prøver vi på nytt å gjennomføre blåskilt-tur nr. 3. Start ved Bislet bad. Ledet av Bjørn Bjerkeskaug og med  Ståle Jahren som forteller om Hallingsgate 5.En fortellerkafé kommer i tillegg. Nærmere beskjed kommer.

 

-------------------------------------------

 

Gjennomførte arrangementer:

Årets første møte var mandag 21. januar Tema var "Arven fra Diakonissene" v/Berit Hovland


5. mars: Elveleiene i Oslo, v. landskapsarkitekt Ida Fossum Tønnessen. Foredrag


2. april: Årsmøte.

Foredrag v. Anders Smith.9. mai: Oldtiden på Blåsen, Stensparken. Arkeolog Tom Bloch-Nakkerud ledet vandringen. Les rapporten fra Karin her:


 

Blåskiltturen ble avlyst pga. mye regnvær, ny dato etter sommeren:

6. Juni: Blåskilttur med Bjørn Bjerkeskaug. Vi starter ved Bislet bad. Det blir en1,7km tur denne gangen hvor vi avslutter ved tårnhuset og, hvis været tillater, uterestauranten.

På denne turen vil vi også bl.a. stoppe ved Hallings gate nr. 5, og Ståle Jahren, som har bodd her, vil fortelle historien om dette huset og området rundt. 


Tirsdag 11.6. kl. 15.15: Omvisning Gustav Vigeland museum.