Møter og arrangementer

Velkommen til


St. Hanshaugen Historielag

Møter og arrangementer

Start kl.18.00 hvis ikke annet er oppgitt

 

2. april: Årsmøte.

Foredrag v. Anders Smith.


9. mai: Oldtiden på Blåsen, Stensparken.  arkeolog ¨Tom Bloch-Nakkerud.  Vandring.


Juni: Omvisning på Veterinærhøgskolen, (Hvis mulig).


Og en fortellerkafé

kommer i tillegg. Nærmere beskjed kommer.

 

-------------------------------------------

 

Gjennomførte arrangementer:

Årets første møte var mandag 21. januar Tema var "Arven fra Diakonissene" v/Berit Hovland


5. mars: Elveleiene i Oslo, v. landskapsarkitekt Ida Fossum Tønnessen. Foredrag